Logo RichtingRichting Arbodienst

Het kantoor van Richting is gevestigd in Fitnesscentrum Bodyfit aan Schootenweg 2, 1785 LV  Den Helder

 

Wilt u zieke werknemers voorkomen? De belofte van Richting: een daling van 20% van de gemiddelde verzuimduur. Dat bespaart een werkgever veel geld. De filosofie en uitvoering van Richting is gericht op het realiseren van één doel: de snelste weg van ziek naar werk. Waarom? Omdat iedere ziektedag een werkgever gemiddeld €250,- per dag kost. De Wet Verbetering Poortwachter stelt minimum eisen waaraan men dient te voldoen, maar er is veel meer mogelijk om herstel te bevorderen! Hoe versnelt Richting het herstel?

Door het voeren van regie over de volledige ziekteduur. Bij een ziekmelding voert een register-casemanager meteen een risicoinventarisatie uit. Is er sprake van frequent verzuim, dreigend langdurig verzuim, of een vervelend buikgevoel van de werkgever, dan betekent dat meteen actie. Het leveren van de juiste zorg op het juiste moment. Iets dat Richting onderscheidt van andere arbodiensten is het feit dat naast beoordelen en begeleiden (iets dat iedere arbodienst doet) Richting er een 3e component aan toe voegt: behandelen. Dat doen we niet zelf.

Richting maakt gebruik van een netwerk van professionele dienstverleners die veelal op dezelfde locatie gevestigd zijn. Wat kost het? Richting heeft een transparant prijsmodel: €95 per werknemer per jaar. Gemiddeld kost een ziektedag de werkgever €250 per dag. Door het verkorten van de verzuimduur als doel te stellen, bespaart Richting een werkgever juist veel geld. Bewezen De werkwijze van Richting, waarin snel en juist handelen, incl. behandelen centraal staat is bewezen effectief. Zowel TNO als het Koninklijk Actuarieel Genootschap onderschrijven de effectiviteit van de aanpak.

Contact:

Richting BV
Bijster 11
4817 HZ Breda
Tel: 076-5230146
Fax: 076-2011152
www.richting.nl
info@richting.nl
In Den Helder zit richting intern bij Fitnesscentrum Bodyfit aan de Pastoor Koopmanweg 68